Strefa pracownika

WIRTUALNY DZIEKANAT DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

PUNKTY OD MNISW DLA STSW

Uprzejmie informujemy, że zeszyt naukowy Wydziału Ekonomicznego pt. „Gospodarka i Finanse” o numerze ISSN 2084-7904, znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w części B pozycja 732. Otrzymał on 4 punkty MNiSW.

Jednocześnie informujemy, że artykuły do następnego zeszytu naukowego pt. „Polityka lokalna i regionalna jako determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości”, który będzie wydany na wiosnę 2014 roku, należy przesyłać do końca stycznia na adres Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr Wacława Kotlińskiego (e-mail: wackot@etins.edu.pl).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Osoby zatrudnione w 2016r. na umowę o  dzieło proszone są o wystawianie rachunków w okresach kwartalnych po zrealizowaniu zajęć (np. za zrealizowanie zajęć w miesiącach styczeń luty i marzec - rachunek z dnia 31.03.2016r.)

 

STYPENDIA NAUKOWE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

regulamin

              

decyzja Ministra

BIBLIOTEKA

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej zachęca wszystkich pracowników uczelni do korzystania z wirtualnych form kolekcji specjalistycznej literatury z dziedziny ekonomii i pedagogiki na stronach:

http://polona.pl/serch        http://libra.ibuk.pl

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z w/w stron znajdują sie w zakładce Biblioteka.

Dokumenty i wzory pism do pobrania

Strona korzysta z plików cookie